POLITISK ERKLÆRING FOR SAMFUNNSANSVAR

Samfunnsansvar er kjernen i det vi gjør i Decontex..

Vårt oppdrag er å redde de som tar vare på oss.

HVORDAN GJØR VI DET?

Vi tilbyr trygge og effektive dekontamineringstjenester av PPE med mål om å beskytte førstehjelpspersonell mot eksponering for skadelige forurensninger og sikre at de, og deres familier, kan leve med god helse.

Vi lærer også andre i bransjen hvordan de skal ta vare på verneutstyr slik at det effektivt beskytter førstehjelpspersonell på jobben, og vi øker bevisstheten om hvordan feil rengjøring av brannutstyr setter deres helse og liv i fare.

DECONTEX samfunnsansvar er bygget rundt 4 KRITISKE SØYLER

Etikk og integritet

Mennesker

Produkt

Planet

Etikk og integritet

Enkelt sagt, Decontex er forpliktet til å gjøre det rette, drive oss selv og vår virksomhet på en lovlig, etisk og pålitelig måte.

  • Vi respekterer arbeidskraft og menneskerettigheter, og vi tolererer ikke barnearbeid eller tvangsarbeid.
  • Vi håndterer kunder, leverandører og ansatte med rettferdighet og ærlighet.
  • Vi kommuniserer på en ærlig og transparent måte, og holder oss selv ansvarlige for våre handlinger.
  • Vi forventer samme opptreden fra alle konsernselskaper, samt våre samarbeidspartnere og leverandører.

MENNESEKER

Ansatte

Sikkerhet er vårt merke og vår identitet. Vi er forpliktet til å trene og beskytte vår egen arbeidsstyrke for å sikre at de – sammen med våre kunder og sluttbrukere – lever i sikkerhet og helse over hele verden.

Decontex er også dedikert til å fremme et positivt og støttende arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi tilbyr konkurransedyktige lønninger og goder, muligheter for faglig utvikling og vekst, og fremmer mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Kunder og samarbeidspartnere

Vårt mål er å etablere varige og meningsfulle relasjoner med våre kunder og interessenter. Vi streber etter å fullt ut forstå deres mål, oppfylle deres krav og overgå deres forventninger. Vi er forpliktet til å levere konsistent kvalitet, pålitelighet og virkelig verdi.

Samfunnet

Decontex erkjenner at kollektiv innsats er avgjørende for å ha en betydelig innvirkning. Derfor er den forpliktet til å engasjere seg med lokalsamfunn for å forbedre levekårene og samfunnet generelt. Dette inkluderer å delta i aktiviteter som samfunnstjeneste, filantropi og støtte bransjeforeninger.

PRODUKT

Decontex er dedikert til å tilby produkter og tjenester av høy kvalitet til sine kunder.

Vi returnerer plagget ditt garantert fri for giftige komponenter, for den høyeste beskyttelsen mot kreft forårsaket av dem. Decontex fjerner alle typer forurensning:

  • Kjemisk
  • Biologisk
  • Fysisk

Dette er gjort mulig gjennom vår grønne, trygge og bærekraftige sertifiserte teknologi.

Hos Decontex investerer vi også kontinuerlig i forskning og utvikling for å forbedre tilbudene våre. Vi samarbeider med våre kunder for å utvikle og konsekvent forbedre produkter og tjenester som oppfyller deres krav.

PLANET

Energi og utslipp

Decontex er opptatt av å drive sin virksomhet på en miljømessig bærekraftig måte, og sikrer beskyttelse av våre naturressurser og miljø, blant annet ved å øke våre fornybare energikilder (f.eks. installasjon av solcellepaneler). Vår forpliktelse strekker seg til å overholde alle gjeldende miljø-, helse- og sikkerhetsforpliktelser.

Håndtering av avfall, vann og kjemikalie

Vi er dedikert til å håndtere kjemikalier trygt og ansvarlig, med sikte på å minimere miljøpåvirkningen vår som følge av bruk av kjemikalier.

Decontex er også proaktive for å minimere avfall, både på våre kontorer og i renholdsanlegg, ved å håndtere avfall på en ansvarlig måte. Vår teknologi gjør det mulig å triage det begrensede (150L/y) farlige avfallet for sikker håndtering.

Vi er forpliktet til å redusere vannforbruket vårt og sikre at alt giftig vann blir kastet på en sikker måte. Ikke bare er teknologien vår vannfri, men resirkulering av grå- og kjølevann har gjort det mulig for oss å kutte vannforbruket vårt med 45 %.

Underliggende våre forpliktelser om samfunnsansvar er et sett med kjernepolicyer som skisserer vår tilnærming og veileder våre aktiviteter, samt målrettede handlingsprogrammer utformet for å lette måloppnåelsen og måle fremgangen vår.