Personvernerklæring

Vi verdsetter personvern og transparente samarbeidsvilkår.

1. Hvorfor denne personvernerklæringen?

1.1. Dette er personvernerklæringen til Decontex. Vårt firmadetaljer finner du i avsnitt 7 nedenfor. Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av dine personopplysninger gjennom eller relatert til nettstedet https://www.decontex.com (heretter: “Nettstedet”).

1.2. Vi legger stor vekt på ditt personvern og databeskyttelse. Vi tar derfor alle nødvendige tiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning, inkludert den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi behandler via nettstedet, hvordan, hvorfor og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse, hvem dataene dine kan deles med osv. Vi prøver å informere deg på en transparent måte.

Vi anbefaler deg å lese denne personvernerklæringen nøye. Du kan se denne erklæringen når som helst under fanen ‘Personvernerklæring’ som er tilgjengelig på nettstedet.

1.3. Denne personvernerklæringen dekker ingen andre retningslinjer eller vilkår for Decontex, heller ikke noen retningslinjer eller vilkår fra tredjeparter eller nettsteder eller applikasjoner referert til av hyperkoblinger på nettstedet.

1.4. Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst. Endringer vil bli annonsert via nettstedet eller på annen måte (f.eks. via e-post). Den engelske teksten til denne personvernerklæringen vil alltid ha forrang over alle oversettelser av den.

1.5. Denne personvernerklæringen er underlagt belgisk lov. Bare domstolene i Brugge (divisjon(er) i Brugge) har jurisdiksjon i tilfelle en tvist.

2. Hvilke data behandler vi fra deg og hvordan?

2.1. Decontex behandler følgende data via nettstedet eller i sammenheng med din bruk av nettstedet vårt:
Identifikasjonsdata: fornavn, e-postadresse, telefonnummer

Elektronisk identifikasjonsdata: enhetsdato, nettleser, operativsystem, IP-adresser, informasjonskapsler eller lignende teknologier, sider besøkt av deg (og dato og klokkeslett for tilkobling), eksterne nettsteder, logg over aksept av juridiske dokumenter som denne personvernerklæringen.

Kjennetegn som spor og spor data behandlet gjennom kontaktskjemaet og navigering på nettstedet vårt.

2.2. Decontex kan motta dataene dine direkte fra deg, f.eks. når du oppgir det når du kontakter Decontex via nettsiden, når du ber Decontex om et tilbud etc. Vi kan også behandle dine personopplysninger via informasjonskapsler på vår nettside.

2.3. Decontex samler ikke inn eller behandler noen spesielle kategorier av personopplysninger eller sensitive data om deg, med mindre du frivillig gir oss det via nettstedet.

3. Hvem har tilgang til dine personopplysninger (foruten Decontex)?

3.1. Dine personopplysninger skal behandles av våre partnere, tjenesteleverandører eller leverandører i forbindelse med å gjøre nettstedet tilgjengelig for deg. Dette inkluderer våre hostingleverandører, IT-partnere, webadministratorer eller andre partnere eller tjenesteleverandører relatert til nettstedet.

Decontex bekrefter med sine partnere, tjenesteleverandører, prosessorer og/eller underbehandlere at de tar de nødvendige passende (sikkerhets)tiltak i henhold til GDPR eller annen gjeldende databeskyttelseslovgivning for å beskytte dine data og inngår nødvendige databeskyttelsesavtaler med sine ( under)behandlere.

3.2. Dine personopplysninger kan også videreformidles til eller utveksles av tilknyttede selskaper til Decontex (som NV Decontex Holding eller NV Decontex Benelux) i forbindelse med å gi deg Decontex’ produkter og tjenester og/eller for formålene beskrevet i avsnitt 5 ovenfor. .

3.3. Decontex vil ikke avsløre dine personopplysninger til tredjeparter, bortsett fra i tilfelle avsløring av informasjon som er tillatt i henhold til gjeldende lov, eller referert til i denne seksjon 6 eller andre steder i denne personvernerklæringen. Vi er ikke ansvarlige for behandlingen av dine data av tredjeparter som ikke gjør det på vegne av Decontex, men selv er ansvarlige.

3.4. Til slutt kan vi bli pålagt, ved lov eller etter en forespørsel fra tilsynsmyndigheter, domstoler eller offentlige etater, å utlevere dataene dine til dem eller til en tredjepart.

3.5. Dine data vil ikke bli overført utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hvis dataene dine vil bli overført til land utenfor EØS som EU-kommisjonen ikke har bestemt at slike land gir et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for personopplysninger om, vil Decontex sørge for at (ytterligere) tiltak blir iverksatt i samsvar med gjeldende data beskyttelseslovgivning (f.eks. implementering av standard kontraktuelle klausuler gjort tilgjengelig av EU-kommisjonen og/eller andre tilleggstiltak).

4. Hvor lenge behandler eller lagrer vi dataene dine?

4.1. Vi vil ikke beholde, samle inn, håndtere eller behandle dataene dine lenger enn nødvendig for formålene som beskrevet ovenfor i avsnitt 3. Vi bestreber oss på å bruke minimumsdataene som kreves for formålene og/eller ved lov. Uten at det berører det generelle av det foregående, vil din identifikasjon og elektroniske data (se avsnitt 4 ovenfor) bli oppbevart så lenge du bruker nettstedet vårt i forbindelse med hvilke slike personopplysninger behandles, med mindre spesielle lovbestemmelser gjelder for lagring eller behandling av disse eller lengre lagring eller behandling er nødvendig for å forsvare våre interesser i rettslige prosesser eller med mindre det er noen annen spesifikk legitim interesse fra Decontex i denne forbindelse for lengre lagring eller behandling.

4.2. Oppbevaringsperioden for dine personopplysninger kan variere avhengig av formålet med behandlingen og våre juridiske forpliktelser.

Uansett gjelder det generelle prinsippet at vi ikke oppbevarer dataene dine lenger enn nødvendig. Hvis dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for de tiltenkte formålene, vil vi, om nødvendig, slette eller på annen måte anonymisere dine personopplysninger.

5. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du utøve dem?

5.1. Du har rett til informasjon om behandlingen av dine personopplysninger gjennom nettstedet. All nødvendig informasjon blir kommunisert til deg gjennom denne personvernerklæringen. Du kan når som helst be oss om å gi ytterligere informasjon.

5.2. Du har rett til å be om:

tilgang til dataene dine.
Du kan få en kopi av den forespurte informasjonen gratis. Hvis du ber om flere kopier, kan vi belaste deg med et rimelig gebyr som en administrativ utgift.
korrigering av dine data (om nødvendig);
sletting av dine personlige («retten til å bli glemt») data hvis:
behandlingen av slike data er ikke lenger nødvendig for formålet(e) for
som de ble behandlet av oss;
du har trukket tilbake et tidligere gitt samtykke;
du protesterer mot behandlingen;
personopplysningene ville blitt ulovlig behandlet av oss;
dette er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse; eller
personopplysningene ville blitt behandlet i forbindelse med et tilbud om
nettbaserte tjenester til barn.
begrensning av behandling som er knyttet til deg i tilfeller spesifisert i gjeldende databeskyttelseslovgivning.

5.3. Du har rett til å protestere mot behandlingen av opplysningene dine.

Du kan, når som helst og gratis, motsette deg behandlingen av dataene dine for direkte markedsføringsformål (se avsnitt 4.3 ovenfor).

Dette kan enkelt gjøres ved å sende oss en e-post (info@decontex.com) eller ved å melde deg av via lenken eller knappen nederst i slike markedsføringsmeldinger.

5.4. Du har rett til dataportabilitet (overføring av dataene dine til en annen behandlingsansvarlig (hvis aktuelt)). Dette er kun mulig dersom behandlingen av oss er basert på ditt samtykke eller behandlingen utføres av automatiserte prosesser.

5.5. Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Dette vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen på grunnlag av ditt samtykke som ble gitt før du trakk deg.

5.6. Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene, i Belgia Data Protection Authority (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). Ved klage kan du også kontakte oss (info@decontex.com).

5.7. Utøvelsen av dine rettigheter, som angitt ovenfor, er alltid underlagt kravene og betingelsene som er angitt i gjeldende databeskyttelseslovgivning (inkludert GDPR).

5.8. For å utøve rettighetene dine kan du ganske enkelt sende oss en forespørsel til info@decontex.com. Når du gjør det, må du identifisere deg. Hvis vi har noen grunn til å tvile på identiteten din, kan vi be deg om ytterligere informasjon som er nødvendig for å bekrefte og bekrefte identiteten din. Vanligvis vil vi be om en kopi av identitetskortet ditt for å bekrefte hvem som faktisk sender forespørselen. Vennligst sørg for at all informasjon eller data som ikke er nødvendig for verifisering og bekreftelse av identiteten din, blir svart ut eller på annen måte fjernet eller gjort uleselig.

6. Hvem er ansvarlig for å behandle dataene dine?

Vi (Decontex). Vi er den såkalte ‘kontrolleren’. Dette betyr at vi bestemmer formålene og midlene for behandlingen og er ansvarlige for lovlig behandling av dine personopplysninger gjennom eller relatert til nettstedet.

7. Hvordan kontakte oss?

Du kan kontakte oss via:

Kontaktinformasjon:

Epost: info@decontex.com
Nettsted: https://decontex.com

Firma detaljer:

 • NV Decontex Holding:
  Juridisk form: NV
  Firmanavn: Decontex Holding
  Registrert kontor: Sint-Amandstraat 1 8700 Tielt
  Firmaregistreringsnummer (CBE): 0647.866.166y detaljer:
 • NV Decontex Benelux:
  Juridisk form: NV
  Firmanavn: Decontex Benelux
  Registrert kontor: Sint-Amandstraat 1 8700 Tielt
  Firmaregistreringsnummer (CBE): 0731.667.040

8. Hvorfor og på hvilket grunnlag behandler vi dataene dine?

Decontex behandler dine personopplysninger for:

8.1. Kontakt, henvendelser, informasjon

Vi behandler dine personopplysninger via nettstedet for å kontakte deg, behandle eventuelle spørsmål du måtte ha og gi deg nødvendig informasjon om våre produkter og tjenester, kampanjer, rabatter, nettstedet vårt eller annen informasjon relatert til våre aktiviteter.
Vi behandler dataene dine (eller dataene til din bedrift eller organisasjon) i forbindelse med utarbeidelse og/eller gjennomføring av en avtale med deg eller på grunnlag av våre legitime (kommersielle) interesser som, hvis det er hensiktsmessig, oppveier dine (personvern)rettigheter (som du med rimelighet kan forvente slik behandling i forbindelse med bruken av nettstedet vårt).

Hvis du ikke gir oss visse opplysninger eller data, for eksempel identifikasjonsdataene dine, vil vi ikke kunne kontakte deg, gi deg et tilbud eller levere noen produkter eller tjenester til deg.

8.2. Tjenester – brukeradministrasjon

Vi behandler dine personopplysninger via kontaktskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet vårt for å gjøre tjenestene våre tilgjengelige for deg, for å administrere vårt kontraktsforhold, for å kontakte deg, for å behandle dine spørsmål eller klager, for backoffice- eller helpdesk-formål, administrasjon.

Hvis du ikke gir oss visse opplysninger eller data, for eksempel identifikasjonsdataene dine, vil vi ikke kunne tilby våre tjenester eller gjøre kontakten med oss ​​tilgjengelig for deg.

8.3. Vi kan behandle dataene dine for å sikre optimal funksjon av og for å optimalisere og støtte nettstedet vårt. Når du bruker nettstedet vårt, kan vi behandle visse elektroniske data i denne forbindelse, for eksempel informasjonskapsler for mobile enheter eller lignende teknologier som brukes til å samle inn data. De kan lette interaksjonen mellom deg som bruker/besøkende og nettstedet vårt og brukes for å forbedre brukeropplevelsen din og for innsamling av statistikk blant brukerne/besøkende. Informasjonskapsler lar oss også lagre dine personlige innstillinger og preferanser på nettstedet. Enkelte informasjonskapsler kan plasseres av en tredjepart for å måle bruken av nettstedet vårt. Mer informasjon om bruken av informasjonskapsler på nettstedet vårt finner du i vår policy for informasjonskapsler.

8.4. Direkte markedsføring

8.4.1. Decontex kan bruke dine personopplysninger til kommersielle og reklamekommunikasjonsformål (direkte markedsføring). Strengt personlig kommunikasjon, hilsener og spørreundersøkelser utgjør ikke direkte markedsføring.

Decontex kan sende deg kommersielle og reklamemeldinger om sine produkter og/eller tjenester eller annen informasjon som kan være interessant eller nyttig for deg, via e-post, nyhetsbrev på visse sosiale nettverk eller på andre måter.

Hvis du er en eksisterende kunde hos Decontex, stoler vi på våre legitime (kommersielle) interesser for å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, som veier tyngre enn dine (personvern)rettigheter eller interesser.

Men hvis du ikke er en eksisterende kunde hos Decontex, kreves ditt forhåndssamtykke (f.eks. via abonnement på nettstedet vårt) for uønskede kommersielle meldinger og/eller behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Ditt samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

Hvis du ønsker at dine personopplysninger ikke lenger skal behandles for slike kommersielle og/eller reklameformål, har du rett til å protestere når som helst (avslutte abonnementet eller motsette deg slik behandling), gratis og uten å oppgi noen grunn. For å melde deg av kan du kontakte info@decontex.com eller melde deg av via lenken eller knappen nederst i slike markedsføringsmeldinger.

8.5. Forebygging av svindel eller annen ulovlig eller ulovlig bruk av nettstedet:

Vi kan behandle dataene dine for å blokkere eller nekte tilgang til nettstedet for deg eller andre brukere som bryter avtaler med Decontex, våre retningslinjer, erklæringer eller gjeldende lov og for å iverksette tiltak mot deg eller andre brukere.

8.6. Vi kan behandle opplysningene dine for andre legitime (kommersielle) formål i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, for eksempel for å lette våre operasjoner og tjenester, generere aggregert statistikk, utføre markedsanalyser, anvende våre retningslinjer, uttalelser og prosedyrer, forsvare mot krav eller krav. , beskytte brukeren og/eller kundene våre og deres rettigheter, og beskytte rettighetene til tredjeparter, hvis noen.

8.7. Vi kan behandle dataene dine for overføring til tredjeparter som partnere, tjenesteleverandører, leverandører, myndigheter og/eller andre avtaleparter av Decontex (se også avsnitt 6 nedenfor) for implementering av de foregående punktene.

8.8. Overholdelse av gjeldende lover:

Til slutt kan vi behandle dataene dine for å overholde gjeldende lover eller lovlige forespørsler eller pålegg fra tilsynsmyndigheter, domstoler eller offentlige etater.

Har du spørsmål, kommentarer eller klager? Ta gjerne kontakt med oss:

info@decontex.com