YRITYSVASTUUMME

Yritysvastuu on toimintamme ytimessä Decontexissa.

Missiomme on pelastaa ne, jotka pitävät meistä huolta.

MITEN TEEMME SEN?

Tarjoamme turvallisia ja tehokkaita henkilökohtaisten suojavarusteiden dekontaminaatiopalveluita, joiden tavoitteena on suojella pelastajia haitallisille epäpuhtauksille altistumiselta ja varmistaa, että he ja heidän perheensä voivat elää terveinä.

Opetamme myös muita alan ammattilaisia ​​huolehtimaan suojavarusteista oikein, jotta ne suojaavat pelastajia tehokkaasti ja lisäämme tietoisuutta siitä, kuinka sammutusvarusteiden vääränlainen puhdistus vaarantaa heidän terveytensä ja henkensä.

DECONTEXin yritysvastuu rakentuu 4 KRIITTISESTÄ PILARISTA

Etiikka ja rehellisyys

Ihmiset

Tuote

Planeetta

Etiikka ja rehellisyys

Yksinkertaisesti sanottuna Decontex on sitoutunut toimimaan oikein, käyttäytymään sekä harjoittamaan liiketoimintaamme laillisesti, eettisesti ja luotettavasti.

  • Kunnioitamme työ- ja ihmisoikeuksia, emmekä suvaitse lapsityövoimaa tai pakkotyötä.
  • Suhtaudumme asiakkaisiin, toimittajiin ja työntekijöihin reilusti ja rehellisesti.
  • Viestimme rehellisesti ja läpinäkyvästi ja otamme vastuun teoistamme.
  • Odotamme samanlaista käyttäytymistä kaikilta konserniyhtiöiltämme sekä yhteistyökumppaneiltamme ja tavarantoimittajiltamme.

IHMISET

Työntekijät

Turvallisuus on brändimme ja identiteettimme. Olemme sitoutuneet kouluttamaan ja suojelemaan omaa työvoimaamme varmistaaksemme, että he – asiakkaidemme ja loppukäyttäjien ohella – elävät turvassa ja terveinä kaikkialla maailmassa.

Decontex on myös omistautunut edistämään positiivista ja kannustavaa työympäristöä kaikille työntekijöille. Tarjoamme kilpailukykyiset palkat ja edut, mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen ja kasvuun sekä edistämme monimuotoisuutta ja osallisuutta työpaikalla.

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Tavoitteenamme on luoda kestävät ja merkitykselliset suhteet asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Pyrimme ymmärtämään täysin heidän tavoitteensa, täyttämään heidän vaatimuksensa ja ylittämään heidän odotuksensa. Olemme sitoutuneet tarjoamaan tasaista laatua, luotettavuutta ja käypää arvoa.

Yhteisö

Decontex ymmärtää, että yhteinen ponnistus on olennaista merkittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi. Siksi se on sitoutunut toimimaan yhteistyössä paikallisten yhteisöjen kanssa elinolojen ja yhteiskunnan yleisen parantamiseksi. Tämä sisältää osallistumisen toimiin, kuten yhteisöpalveluun, hyväntekeväisyyteen ja toimialajärjestöjen tukemiseen.

TUOTE

Decontex on omistautunut tarjoamaan asiakkailleen korkealaatuisia tuotteita ja palveluita.

Palautamme vaatteesi taatusti puhtaina myrkyllisistä aineosista, jotta saat parhaan suojan niiden aiheuttamaa syöpää vastaan. Decontex poistaa kaikentyyppiset epäpuhtaudet:

  • Kemiallinen
  • Biologinen
  • Fyysinen

Tämä on mahdollista vihreän, turvallisen ja kestävän kehityksen mukaisen, sertifioidun teknologiamme ansiosta.

Me Decontexilla investoimme myös jatkuvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen parantaaksemme tarjontaamme. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kehittääksemme ja jatkuvasti parantaaksemme tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät heidän vaatimuksensa.

PLANEETTA

Energia ja päästöt

Decontex on omistautunut harjoittamaan liiketoimintaansa ympäristön kannalta kestävällä tavalla, varmistaen luonnonvarojen ja ympäristön suojelun muun muassa lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä (esim. aurinkopaneelien asennus). Sitoumuksemme ulottuu kaikkien sovellettavien ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvelvoitteiden noudattamiseen.

Jäte-, vesi- ja kemikaalihuolto

Olemme sitoutuneet hallitsemaan kemikaaleja turvallisesti ja vastuullisesti ja pyrimme minimoimaan kemikaalien käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset.

Decontex on myös proaktiivinen jätteen minimoinnissa niin toimistoissamme kuin puhdistustiloissamme huolehtimalla jätteistä vastuullisesti. Teknologiamme mahdollistaa rajoitetun (150L/v) vaarallisen jätteen lajittelun turvallista käsittelyä varten.

Olemme sitoutuneet vähentämään vedenkulutustamme ja varmistamaan, että myrkyllinen vesi hävitetään turvallisesti. Teknologiamme ei ole ainoastaan vedetöntä, vaan harmaan ja jäähdytysveden kierrättäminen on auttanut meitä vähentämään vedenkulutustamme 45 %.

Yritysvastuusitoumuksemme taustalla on joukko keskeisiä toimintatapoja, jotka hahmottelevat lähestymistapaamme ja ohjaavat toimintaamme, sekä kohdennettuja toimintaohjelmia, jotka on suunniteltu helpottamaan tavoitteiden saavuttamista ja mittaamaan edistymistämme.