VERKLARING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de kern van wat we doen bij Decontex.

Onze missie is om degenen die voor ons zorgen te redden.

HOE DOEN WE HET?

We bieden veilige en effectieve decontaminatiediensten van PBM’s met als doel eerstehulpverleners te beschermen tegen blootstelling aan schadelijke contaminanten en ervoor te zorgen dat zij en hun gezinnen in gezondheid kunnen leven.

We leren ook anderen in de industrie hoe ze beschermende kleding op de juiste manier moeten onderhouden, zodat ze eerstehulpverleners effectief beschermen tijdens hun werk, en we maken hen bewust van het feit dat onjuiste reiniging van brandweerkleding hun gezondheid en leven in gevaar brengt.

DECONTEX maatschappelijk verantwoord ondernemen is opgebouwd rond 4 KRITISHE PILAREN

Ethiek & Integriteit

Mensen

Product

Planeet

Ethiek & Integriteit

Simpel gezegd verbindt Decontex zich ertoe het juiste te doen en onszelf en onze activiteiten op een wettelijke, ethische en betrouwbare manier uit te voeren.

  • We respecteren arbeids- en mensenrechten en tolereren geen kinderarbeid of dwangarbeid.
  • We behandelen klanten, leveranciers en werknemers eerlijk en oprecht.
  • We communiceren op een eerlijke en transparante manier en houden onszelf verantwoordelijk voor onze acties.
  • We verwachten hetzelfde gedrag van alle bedrijven binnen de groep, evenals van onze partners en leveranciers.

MENSEN

Medewerkers

Veiligheid is ons merk en onze identiteit. We zetten ons in om onze eigen medewerkers op te leiden en te beschermen zodat zij – samen met onze klanten en eindgebruikers – overal ter wereld in veiligheid en gezondheid kunnen leven.

Decontex zet zich ook in voor een positieve en ondersteunende werkomgeving voor alle werknemers. We bieden concurrerende lonen en voordelen, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei en stimuleren diversiteit en inclusie op de werkplek.

Klanten en partners

Ons doel is om duurzame en betekenisvolle relaties op te bouwen met onze klanten en belanghebbenden. We streven ernaar om hun doelstellingen volledig te begrijpen, aan hun eisen te voldoen en hun verwachtingen te overtreffen. We zetten ons in om consistente kwaliteit, betrouwbaarheid en een eerlijke waarde te leveren.

Gemeenschap

Decontex erkent dat collectieve inspanningen essentieel zijn om een substantiële impact te hebben. Daarom engageert Decontex zich met de lokale gemeenschappen om de leefomstandigheden en de maatschappij in het algemeen te verbeteren. Dit omvat deelname aan activiteiten zoals gemeenschapsdienst, filantropie en het ondersteunen van brancheverenigingen.

PRODUCT

Decontex streeft ernaar zijn klanten producten en diensten van hoge kwaliteit te bieden.

Wij retourneren uw kleding gegarandeerd vrij van toxische stoffen, voor de hoogste bescherming tegen kanker die hierdoor wordt veroorzaakt. Decontex verwijdert alle soorten contaminatie, namelijk:

  • Chemisch
  • Biologisch
  • Fysisch

Dit is mogelijk dankzij onze groene, veilige en duurzame gecertificeerde technologie.

Bij Decontex investeren we ook voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om ons aanbod te verbeteren. We werken samen met onze klanten om producten en diensten te ontwikkelen en consequent te verbeteren die aan hun eisen voldoen.

PLANEET

Energie & Emissie

Veiligheid is ons merk en onze identiteit. We zijn toegewijd aan het uitvoeren van zijn activiteiten op een ecologisch duurzame manier, het beschermen van onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu, onder andere door het verhogen van onze hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen). Onze toewijding strekt zich uit tot het naleven van alle toepasselijke milieu-, gezondheids- en veiligheidsverplichtingen. Dit om ook onze werknemers te beschermen zodat zij- samen met onze klanten en eind-gebruikers – overal ter wereld in gezondheid en veiligheid kunnen leven.

Beheer van afval, water en chemicaliën

We zetten ons in om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met chemicaliën en streven ernaar om onze impact op het milieu als gevolg van het gebruik van chemicaliën tot een minimum te beperken.

Decontex is proactief in het minimaliseren van afval, zowel in onze kantoren als in onze schoonmaakfaciliteiten, door afval op een verantwoorde manier te beheren. Onze technologie maakt het mogelijk om het beperkte (150L/j) gevaarlijke afval te triëren voor een veilig beheer.

We zetten ons ook in om ons waterverbruik te verminderen en zorgen ervoor dat giftig water veilig wordt afgevoerd. Onze technologie is niet alleen waterloos, maar door grijs water en koelwater te recyclen, hebben we ons waterverbruik met 45% kunnen verlagen.

Aan onze toezeggingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt een reeks kernbeleidslijnen ten grondslag die onze aanpak schetsen en onze activiteiten sturen, evenals gerichte actieprogramma's die zijn ontworpen om het bereiken van onze doelen te vergemakkelijken en onze voortgang te meten.