Alt du trenger å vite om CO₂ DEKONTAMINERING

og desinfeksjon av personlig verneutstyr

Firefighter communicating via radiostation

Har du noen spørsmål?

Før du kontakter oss, se hvilke spørsmål brannfolk stiller oss oftest.

Hvilke elementer av brannutstyr og utstyr kan rengjøres og dekontamineres med Decontex CO₂-teknologi?

Vi utvider stadig utvalget av utstyr vi kan rengjøre.

Standard varene er:

 • Brann drakter
 • Hjelmer
 • Støvler
 • Hansker
 • Pusteapparat
 • Fallsikringsutstyr og belter
 • Hetter
 • Annet brannutstyr som tau

Hvordan påvirker Decontex CO₂-rengjøring vanntettheten?

Vi garanterer reimpregnering som en del av tjenesten. Vi gjør plagget fullstendig vann-, olje- og kjemikaliebestandig (i henhold til EN 469) uten negativ innvirkning på pusteevnen (RET). Decontex-prosessen påvirker ikke den eksisterende impregneringen av utstyret.

Hvor kan jeg bestille Decontex CO₂-vedlikeholdstjeneste i mitt land?


Ta en titt på nettsiden
. Der finner du en liste over Decontex-sentre og våre samarbeidspartnere.

Hvilken effekt har Decontex CO₂-renseprosessen på egenskapene til lærprodukter?

Decontex CO₂-teknologi er ideell for behandling av skinn. Det gjør skinnet smidig og har ingen effekt på det naturlige fettet som finnes i læret. Rengjøringsprosessen utføres ved 15°C (ved 48 atm), og påvirker ikke strukturen og funksjonelle egenskaper til skinnprodukter.

Blir brannutstyr desinfisert som en del av Decontex-tjenesten?

Absolutt. CO₂-kondensasjonstrykket garanterer ødeleggelse av biologisk forurensning. Vi tilbyr høynivå desinfeksjon (nivå 3), dvs. fjerning av alle bakterier med en reduksjonsfaktor på 10^6 og fullstendig inaktivering og fjerning av alle virus (inkludert Sars-coV-2) ved 15°C.

Rengjør/renser du kjemikaliedrakter?

Ja.

Rengjør du utstyr for arbeid i høyden?

Ja, brannvesenet ber ofte Decontex om å rengjøre og dekontaminere fallsikringsutstyr. Vi vedlikeholder utstyr fra følgende merker: Courant, DMM Professional, A. Haberkorn, International Safety Components (ISC), PETZL, ROCK EXOTICA, SKEDCO, KASK, Tractel.

Hvilke standarder overholder utstyret etter Decontex CO₂-behandling?

 

 • EU-forordning nr. 1907/2006 REACH (om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjon av kjemikalier),
 • Standarden ISO 23616, som også angir tillatte nivåer av
  skadelige kjemiske forbindelser på utstyr som er utsatt for rengjøringsprosesser.

Hvilken effekt har Decontex CO₂ dekontaminering på egenskapene til beskyttelsesutstyr, for eksempel termo-brennbarhet, termisk isolasjon?

Decontex-teknologi basert på trykksatt karbondioksid trenger lett gjennom porøse strukturer uten å skade dem. Det påvirker ikke vannavstøtende midler negativt og deformerer ikke materialer. Forårsaker ikke aldring og er ikke skadelig for reflekser.

Hvor ofte bør verneutstyr impregneres?

Det avhenger av produsenten. Vi jobber alltid etter retningslinjene til våre partnere/produsenter. Riktig reimpregnering skal være i samsvar med EN 469 iht. punkt 6.9 om overflatefukting og punkt 6.11 om minimum væskeavrenning.

Hvordan ser Decontex CO₂-renseprosessen ut?

The complete DECO₂FIRE programme consists of 10 steps. It is important to mention that while most of these steps can be carried out by different operators in the market – steps 4 to 7 are offered only and exclusively by DECONTEX® . A description of the process can be found in the Decon Solution section 

Hvilke vaskemidler bruker du når du rengjør med CO₂?

Vår spesialiserte og patenterte CHEMCOO-kjemi.

Hvordan fungerer impregneringsprosessen?

Vi utfører reimpregneringen i CO₂-maskinen (altså 100 % effektiv og grønn), produktene som brukes er en del av vår IMPRECOO CHEMISTRY basert på hyperbranched polymerer og høymodifiserte polysiloksanforbindelser, begge løsemiddelbaserte (mer detaljert informasjon er kun mulig under NDA ).

Hvor lang tid tar tjenesten fra henting av utstyr fra enheten til den returneres?

Avhengig av området er du i mellom 72 timer og 10 dager.

Rengjør du beskyttelsesutstyr for elektrisk støt?

Ja, fordi CO₂-gassen er 100 % iboende og påvirker ikke de antistatiske og/eller ledende egenskapene til utstyret.